Išči po strani...

Seminarji za statistike pred sezono 2017/18

09.08.2017 / Tekmovanja KZS Ostalo Naslovnica
Avtor: KZS
Ljubljana - Košarkarska zveza Slovenije bo tudi pred tekmovalno sezono 2017/18 organizirala seminarje za statistike. Letošnji seminarji bodo razdeljeni v naslednje tri glavne sklope.

A: Seminar za statistike z veljavno licenco FIBA

Statistiki bodo v skladu s pravilnikom o delu statistikov opravili seminar za podaljšanje licence A za delo statistikov v tekmovalni sezoni 2017/18.

NOVOST: Pred začetkom seminarja bo vsak, ki se bo prijavil, moral opraviti del testa/izpita iz vsebine 'Priročnik za pisanje statistike' in sicer bo izpit v elektronski obliki. Uspešno opravljen ta del izpita je del pogoja za pridobitev licence.

• četrtek, 28. september, ob 17.30, v sejni sobi Košarkarske zveze Slovenije, Leskoškova 12 (seminar bo predvidoma trajal do 20. ure) 

Seminar se zaključi z izpitom, ki je enak izpitu za licenco A - uspešno opravljen izpit je pogoj za izdajo licence A za sezono 17/18. Izpit po zaključenem seminarju je sestavljen iz praktičnih primerov – videoposnetkov.

Vsi statistiki, ki so seminar za licenco FIBA opravili leta 2016 imajo veljavno licenco FIBA do leta 2018. Licenco FIBA za vodenje statistike na tekmah potrebujejo vsi statistiki, ki bodo statistiko vodili na FIBA klubskih tekmovanjih ter reprezentančnih tekmah.

Rok za prijavo na seminar za statistike z veljavno FIBA licenco je do 21. septembra.

B: Osvežitveni predsezonski seminar za statistike za pridobitev licence A ali B

Za vse statistike, ki so se že lani udeležili predsezonskega seminarja bodo organizirani trije seminarji, od katerih se mora vsak statistik udeležiti enega.

NOVOST: Pred začetkom seminarja bo vsak, ki se bo prijavil, moral opraviti del testa/izpita iz vsebine 'Priročnika za pisanje statistike' in sicer bo izpit v elektronski obliki. Uspešno opravljen ta del izpita je del pogoja za pridobitev licence.              

1. za licenco A: četrtek, 21. september, ob 17.30, Austria Trend hotel, Dunajska 154, Ljubljana. (seminar bo predvidoma trajal do 20. ure)  

Seminarja za licenco A se lahko udeležijo vsi statistiki z veljavno licenco A ali B v sezoni 2016/17 ali/in 2015/16.

Licenco A potrebujejo vsi statistiki, ki bodo opravljali delo statistikov na tekmah Lige NovaKBM.

POMEMBNO: Samo statistiki z licenco A lahko opravljajo delo statistika na tekmah Lige NovaKBM!

Seminar se zaključi z izpitom - uspešno opravljen izpit je pogoj za izdajo licence. Izpit po zaključenem seminarju je sestavljen iz praktičnih primerov – videoposnetkov.

Seminar je obvezen za vse statistike, ki želijo opravljati delo statistikov v novi tekmovalni sezoni.

Rok za prijavo za osvežitveni seminar za A licenco je do 4. september.

2. za licenco B: ponedeljek, 11. september, ob 17.30, Austria Trend hotel, Dunajska 154, Ljubljana (seminar bo predvidoma trajal do 20. ure).
ali
ponedeljek, 18. september, ob 17.30, Gimnazija Celje – center, Kosovelova 1, Celje

(seminar bo predvidoma trajal do 20. ure).

Licenco B potrebujejo vsi statistiki, ki bodo opravljali delo statistikov zgolj na tekmah 2. SKL za moške in 1. SKL za ženske.

Seminar se zaključi z izpitom - uspešno opravljen izpit je pogoj za izdajo licence. Izpit po zaključenem seminarju je sestavljen iz praktičnih primerov – videoposnetkov.

Seminar je obvezen za vse statistike, ki želijo opravljati delo statistikov v novi tekmovalni sezoni.

Rok za prijavo za osvežitvena seminarja za B licenco je do 4. september.

C. Seminar za nove statistike (pridobitev licence B):

Za vse nove statistike bo organiziran seminar, na koncu katerega bodo statistiki, v primeru uspešno opravljenega izpita in 'domače naloge', prejeli licenco B za vodenje statistike na tekmah 2. SKL za moške in 1. SKL za ženske. 

Četrtek, 7. september, ob 17.30, Austria Trend hotel, Dunajska 154, Ljubljana (seminar bo predvidoma trajal do 21. ure).

Seminar se zaključi  z izpitom - uspešno opravljen izpit je pogoj za izdajo licence B.

V prvem letu statistik torej ne more pridobiti licence A in ne more opravljati dela statistika na tekmah Lige NovaKBM. Izpit za licenco A lahko pridobi statistik po tem, ko že ima eno leto licenco B.

Rok za prijavo na seminar za nove statistike je do 31. avgusta.

SPLOŠNE INFORMACIJE, KI VELJAJO ZA VSE LICENCE IN SEMINARJE:

Prijava na seminarje in plačilo licence.

Prijava na seminarje je možna izključno po elektronski pošti na naslov gorazd.trontelj[at]kzs.si

Navesti je potrebno:

- imena in priimke udeležencev seminarja 

- v kolikor gre za kandidate, ki se prijavljajo na seminar za začetnike pa tudi njihov elektronski naslov

- kdo je plačnik licence

- na kateri seminar se posamezni kandidat prijavlja

Roki za prijavo so:

- za seminar za nove statistike do 31. 8. 

- za osvežitvene seminarje za A ali B licenco do 4. 9.

- za statistike z veljavno FIBA licenco do 21. 9.

Licenca A ali B za vodenje statistke v sezoni 2017/18 znaša 20 EUR na osebo.
Košarkarska zveza Slovenije bo posredovala račune posameznikom (društvom) ter jim nato po plačilu posredovala tudi veljavne ID kartone statistikov za delo na tekmah v novi tekmovalni sezoni. Računi bodo posredovani po zaključenih seminarjih.

Udeležba na seminarjih in uspešno opravljen izpit je pogoj za izdajo licence za novo tekmovalno sezono 2017/18.

Seminarje bo izvajal Andrej Baš, FIBA inštruktor za statistike.

Spletno stran, namenjeno statistikom, z vsemi dokumenti, si lahko ogledate tukaj


Generalni sponzor

Platinasta sponzorja

Srebrni sponzorji

Zlati sponzorji

Bronasti sponzorji

Partnerji