Išči po strani...

VADITELJI

Dober vaditelj ni tisti, ki posnema izkušenejše in uglednejše vaditelje, temveč tisti, ki zna svoje delo prilagajati značilnostim svojih igralcev in ekipe (starost, razvoj, sposobnosti, znanje ...).

S svojim znanjem in izkušnjami mora znati doseči zastavljene cilje. Vaditelj mladih košarkarjev mora biti predvsem pedagog. Imeti mora jasno predstavo o vadbenem procesu in poteku vadbe. Določiti mora jasna in stalna pravila obnašanja. Vaditelji otrok ne smejo pozabiti, da je njihovo delo povezano z veliko odgovornostjo. Delo vaditelja ni igra, v kateri s svojimi igralci zadovoljuje svoj ego. Mladi košarkarji so igralci s sanjami, zanimanjem, pričakovanjem, težavami ter drugimi najrazličnejšimi čustvi. Zato je naloga vaditelja, da jih vodi po pravi poti do želenega cilja.Vaditelj mora po zaporedju slediti vadbenemu načrtu. Na treninge hodi vedno ustrezno pripravljen. Navodila vaditelja morajo biti kratka in jasna, da otroci ne izgubijo prehitro zbranosti za poslušanje. Vaditelj mladih košarkarjev ne dela nikakršnih razlik med »boljšimi« in »slabšimi«.

Vaditelj mora govoriti s spreminjajočim ritmom in vmesnimi prekinitvami, ustrezno glasnostjo ter z različno intonacijo glasu. Trening je časovno omejen, zato mora vaditelj izbor vadbenih sredstev in njihovo odmero skrbno načrtovati. Vadbena sredstva naj menja šele takrat, ko jih otroci dobro osvojijo. Vadbena sredstva morajo ustrezati znanju in sposobnostim otrok. Vaditelj naj nova vadbena sredstva nazorno prikaže, saj jih bodo otroci lažje razumeli. Hkrati naj jih spodbudi, da ga bodo čim bolje posnemali. Vaditelj mora nenehno spodbujati posameznike in ekipo, in sicer na tekmi ali treningu. Četudi otrok stori kaj narobe oz. element izvede nepravilno, ga ne smemo grajati. Moramo mu na primeren način povedati, kaj ni naredil pravilno in mu hkrati pokazati, kako naj napako odpravi. Z otroki je potrebno biti potrpežljiv!

Vaditelji morajo imeti pozitiven odnos do svojih igralcev, jih spodbujati. Vedno morajo biti pripravljeni sprejemati nove odločitve in pokazati športnikom čim več možnosti za izkoriščanje znanja in potenciala. Tako kot do svojih igralcev morajo imeti pozitiven odnos do vseh udeležencev tekme ali treninga (sodniki, pomožni sodniki, trenerji, gledalci …). Vaditelj se mora zavedati, da so glavni akterji na igrišču OTROCI in se mora v skladu s tem tudi obnašati.

Glavni akterji so otroci

- vaditelj mladih košarkarjev mora biti predvsem pedagog
- vaditelji ne smejo pozabiti, da je njihovo delo povezano z veliko odgovornostjo
- mladi košarkarji so igralci s sanjami, zanimanjem, pričakovanjem, težavami ter drugimi najrazličnejšimi čustvi
- z otroki je potrebno biti potrpežljiv
- vaditelj mladih košarkarjev ne dela nikakršnih razlik med »boljšimi« in »slabšimi«

Sodelujoči pri projektu Igrive košarke

Matej Likar, vodja projekta
Žiga Jug, operativni vodja
Tadej Jug, operativni vodja
Janez Seliškar, operativni vodja
Peter Hojč, animator
Gašper Andrinek,
animator
Živa Rejc, animatorka
Andrej Bončina, animator
Aljaž Belinger,
animator
Urša Motoh,
animatorka
Matej Firm, animator
Tjaša Pavlič, animatorka
Anja Damjanović, animatorka
Katarina Bešvir,
animatorka
Jure Bucik
, animator

Generalni sponzor

Platinasta sponzorja

Srebrni sponzorji

Zlati sponzorji

Bronasti sponzorji

Partnerji